MICROSOFT EXCEL CHO THIẾU NHI

 

GIỚI THIỆU

 • Khóa học cung cấp kiến thức tổng quan về Ms.Excel
 • Các thao tác định dạng trên Excel
 • Sử dụng các hàm cơ bản
 • Tra cứu dữ liệu trong Excel
 • Thiết kế biểu đồ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Phần 1
  • Giới thiệu tổng quan về ứng dụng MS Excel
  • Các kiểu dữ liệu
  • Thao tác cơ bản với dữ liệu (Sao chép, Di chuyển, Sắp xếp,...)
  • Nhập và định dạng dữ liệu
 • Phần 2
  • Nhóm hàm xử lý Chuỗi, Số, Ngày tháng
  • Nhóm hàm thống kê cơ bản (SUM, COUNT, MAX, MIN, AVERAGE, RANK, LARGE,...)
 • Phần 3
  • Nhóm hàm điều kiện (AND, OR, IF, IFERROR,... )
  • Nhóm hàm thống kê có điều kiện (SUMIF, SUMIFS,... )
 • Phần 4
  • Nhóm hàm dò tìm (VLOOKUP, HLOOKUP)
  • Nhóm hàm chuyuyển đổi kiểu (TEXT, VALUE)
 • Phần 5
  • Lọc dữ liệu đơn giản (FILTER)
  • Vẽ biểu đồ
  • Hiệu chỉnh bảng in
 • Độ tuổiBé từ 8 - 15 tuổi
 • Thời gianHọc trong 6 buổi (28 tiết)
 • Lịch họcKhai giảng 23/07/2019 & 08/08/2019
  - Thứ 3-5-7 (07:45-11:15)
 • Học phí900.000đ
  (Giảm 100.000đ cho HV đăng ký online và giảm thêm 50.000đ khi đăng ký theo nhóm từ 3HV)
 • THAM GIA KHÓA HỌC

KHÓA HỌC LIÊN QUAN